Metamorphosis Revista CJRAE Galati – ISSN

6Feb/12Off

Planificarea carierei – destinatie spre succes

Imagine cariera
11
voteaza

Adolescenţa este o perioadă plină de tumult din viaţa omului, perioadă în care se făuresc cele mai îndrăzneţe planuri de viitor, când totul pare posibil. În această etapă, încărcată de frămâmtări, adolescentul se întreabă „Ce voi face acum?”,”Să urmez o facultate sau să mă angajez?”,”Ce profesie mi-ar plăcea”?, „De ce pregătire am nevoie pentru a putea practica această profesie?” „Mi se potriveşte această profesie, voi putea face faţă cerinţelor de muncă? ”

Toate aceste întrebări au menirea de a-l ajuta pe adolescent să-şi croiască drumul spre integrarea socială, să-şi aleagă drumul în viaţă. De multe ori dorinţele, aspiraţiile depăşesc posibilităţile de realizare ale tânărului entuziast şi dacă nu intervenim la timp pot apărea decepţiile şi dezamăgirile, care uneori au repercusiuni nefavorabile asupra întregului curs al vieţii. Tânărul de azi  va trebui să fie pregătit să facă faţă numeroaselor schimbări în cunoaşterea umană, în muncă, în mediu şi în conţinutul vieţii.

Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecărui adolescent, constituind una din premisele majore ale inserţiei sociale, dar ea are loc într-un context mai larg în care sunt implicaţi factori de natură personală, educaţională, economică, contextuală. Dacă alegerea a fost făcută corect în sensul că forma de activitate corespunde capacităţilor, aspiraţiilor, firii, ea reprezintă o decizie care deschide persoanei posibilităţi de realizare personală şi de siguranţă în viaţă. O bună alegere a unei profesii, precum şi posibilitatea de adaptare la schimbările pieţei muncii crează premisele favorabile pentru întemeierea unei familii bune, crează un climat favorabil pentru creşterea şi educarea copiilor, permite o viaţă rezonabilă şi demnă. Realizarea acestui deziderat îi revine şcolii prin diferite programe de orientare şcolară şi profesională.

Planificarea carierei este procesul de conturare a unei direcţii de carieră, stabilirea unor scopuri pentru carieră şi iniţierea acţiunilor pentru atingerea acestora. Este un proces continuu de ajustare a scopurilor propuse la caracteristicile personale şi la dinamica ofertei educaţionale şi profesionale. Societatea actuală cunoaşte o schimbare rapidă, dinamică, cu profunde transformări economice şi sociale, piaţa tradiţională a muncii tinde să devină o lume tehnologică foarte complexă, de aceea este necesar ca elevii din clasele terminale şi nu numai, să fie ajutaţi să-şi dezvolte potenţialul la maximum, să-şi proiecteze evoluţiile viitoare, să fie stimulaţi să-şi deschidă gândirea către noile oportunităţi pe care mediul socio-profesional le oferă. Toate aceste dimensiuni sunt subordonate idealului educaţional actual, prin care se doreşte dezvoltarea de personalităţi libere, creatoare şi întreprinzătoare.

Tranziţia către economia de piaţă a produs schimbări în structurile social - economice (apariţia firmelor cu capital privat, restructurarea marilor întreprinderi etc.) conducând la modificarea grilei valorilor personale şi a celor asociate muncii a tinerilor. Toate acestea au influenţat reprezentările indivizilor despre muncă. Schimbarea atitudinii faţă de muncă este, însă, un proces complex, care vizează schimbarea mentalităţii şi care se formează în timp. Şcoala, prin profesorii ei, joacă un rol important în acest sens, prin valorile transmise şi prin atitudinile pe care le cultivă prin intermediul diferitelor arii curriculare. Pe de altă parte, şi mediul social, prin modelele pe care le promovează, influenţează setul de valori profesionale şi aspectele particulare ale activităţii profesionale care constituie pentru adolescenţi elemente care stau la baza motivaţiei muncii.

Planificarea carierei este un proces care necesită multă implicare, din partea tututor actorilor educaţionali – profesori, părinţi şi în primul rând elevi. Stabilirea planurilor pentru viitor este o sarcină dificilă, iar identificarea drumului care dezvăluie cele mai multe alternative de succes depinde de luarea celei mai potrivite decizii.

Din perspectiva elevilor, ei câştigă informaţii dar află şi ce aşteptări ar trebui să aibă de la ei şi de la ceilalţi, îşi conturează o decizie, află că în toate şcolile pot avea parte de o educaţie de calitate, învaţă că fiecare şcoală este diferită, că  trebuie să ia o decizie în funcţie de domeniul ocupaţional pe care îl doresc în viitor.

Prin orele de consiliere şi orientare, consilieri individuale şi de grup realizate de psihologii şcolari, precum şi alte activităţi educative, sunt urmărite atingerea obiectivelor principale ale acestui demers: sprijin în luarea unei decizii fundamentale care să ducă la o acţiune inteligentă, responsabilă şi autonomă din partea elevului, furniyarea de  informaţii adaptate în funcţie de cerere şi problematica elevului, suport oferit acestora în elaborarea unui proiect personal pentru a se orienta şi insera cu succes în societate.

Dacă eşti în punctul de a face o alegere privind traseul educaţional şi profesional, reflectează la toate informaţiile pe care le ai în acest moment şi la faptul că........

- Te afli la începutul unui drum, pe o „hartă”, în care TU stabileşti încotro te îndrepţi! Fiecare dintre noi este liber să decidă pentru el însuşi! Depinde de HOTĂRÂREA ŞI ANGAJAMENTUL pe care ţi-l iei FAŢĂ DE TINE ÎNSUŢI!

- Ambiţia, încrederea în sine, optimismul şi... putin noroc  - sunt condiţiile de  bază pentru o carieră de succes!  O voinţă puternică este foarte importantă pentru ceea ce faci dar şi pentru planurile de viitor!

- FOLOSEŞTE-ŢI RESURSELE  DE TIMP, FINANCIARE, INTELECTUALE, EMOŢIONALE !

- Cariera profesională este o “aventură” personală! ALEGE PROFESIA CARE ŢI SE POTRIVEŞTE!

- Acum este momentul în care trebuie să alegi, să ai o opţiune, să iei o decizie privind parcursul educaţional şi profesional, în concordanţă cu cerinţele personale dar şi cu  realităţile sociale. ACŢIONEAZĂ INTELIGENT!

- ALEGE acele studii şi profesii despre care crezi ca îţi vor asigura în cel mai mare grad succesul şi îţi pot produce cele mai mari satisfacţii şi reuşite! Asumă-ţi răspunderea pentru propriile DECIZII!

- Planificarea este esenţială în orice activitate; aceasta te ajută să te concentrezi în ceea ce faci şi să duci la bun sfârşit ceea ce doreşti să realizezi.

- Curajul de a-ţi decide soarta, de a-ţi alege profesia şi apoi postul de muncă dorit, de a fi tu însuţi este principalul  factor al succesului personal! DACĂ VREI, POŢI FACE ORICE ÎŢI DOREŞTI!

- Nu există o reţetă care să garanteze succesul în carieră !  Ne ajută autocunoaşterea, informarea şi adaptarea continuă la cerinţele pieţei muncii, fixarea unor obiective profesionale realiste şi consecvenţa.

- Apelează la psihologul şcolar! CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ îţi oferă spaţiul în care să-ţi dezvolţi puterea personală, talentul şi să-ţi  activezi  resursele tale, cele mai importante!

Prof. psiholog Silvia Banea, CJRAE Galaţi

Autor Silvia Banea